Rozwiązania

Rozwiązania

shadow
shadow

SimplyGeo - intuicyjna przeglądarka danych przestrzennych

Nowe wyzwania w wyświetlaniu danych przestrzennych

 

Wraz ze zwiększoną ilością danych przestrzennych, technologia ich wyświetlania nierzadko zostaje daleko w tyle. Przeglądarki wdrażane lata temu często mają przestarzały interfejs niemożliwy do obsługi na urządzeniach mobilnych oraz są trudne w obsłudze.

 

Podczas pozyskiwania i zasilania danymi przeglądarek u naszych klientów zaobserwowaliśmy, że zakres danych przestrzennych do ich wyświetlania jest ograniczony i nie umożliwia np. obsługi danych 3D. Stąd postanowiliśmy opracować rozwiązanie responsywne, intuicyjne i przyszłościowe z możliwością zasilenia każdym rodzajem danych.

 

SimplyGeo: Twoja przeglądarka danych przestrzennych

 

SimplyGeo to aplikacja dostępna w przeglądarce internetowej służąca do przeglądania i pracy na danych lotniczych - fotogrametrycznych z nastawieniem na zdjęcia pionowe oraz ukośne. Umożliwia także prezentację produktów takich jak ortofotomapa, True Ortho, modele rzeczywistości MESH 3D, chmury punktów i inne. Zaimplementowanych jest szereg zaawansowanych narzędzi pozwalających na pracę na danych 2D i 3D.

 

 

 

Korzyści

  • Dostęp do wszystkich produktów fotogrametrycznych z różnych okresów w jednym miejscu.
  • Nowatorskie sposoby wyświetlania danych zapewniają nieporównywalną szybkość przeglądania.
  • Możliwość uruchomienia na każdym urządzeniu dzięki responsywnemu interfejsowi.
  • Możliwość pomiarów każdego odwzorowanego elementu na zdjęciu pionowym, ukośnym lub modelach 3D.
  • Możliwość porównania danych archiwalnych z aktualnymi.
  • Weryfikacja urbanistyczna nowych inwestycji oraz możliwość sprawdzenia ich wpływu na stan istniejący.

 

Prosty interfejs, zaawansowane możliwości

 

SimplyGeo jest przeglądarką dedykowaną dla instytucji lub firm, które korzystają z danych lotniczych wewnątrz organizacji i na użytek publiczny. Prosty interfejs zapewnia niski próg wejścia użytkowników, co świetnie sprawdza się dla danych udostępnianych publicznie. SimplyGeo stworzona jest do wyświetlania i analizowania danych przestrzennych – lotniczych czy własnych warstw wektorowych. Każdy z użytkowników ma możliwość pełnego wykorzystania potencjału własnych danych przestrzennych.

 

Jak wdrażamy SimplyGeo?

 

SimplyGeo może być wdrożone na infrastrukturze u klienta bądź w Data Center OPEGIEKA w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Zastosowana technologia jest kompatybilna z wieloma produktami przetwarzania zobrazowań lotniczych, mobilnych i satelitarnych. Obsługiwane tryby map obejmują m.in. ortomozaiki, mozaiki ukośne, ortoobrazy ukośne, model rzeczywistości 3D i chmurę punktów.

 

Adres

Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Telefon

+48 55 237 60 00 / fax. +48 55 237 60 01

E-mail

it@opegieka.pl