Rozwiązania

Rozwiązania

shadow
shadow

Geo.*

Grupa rozwiązań technologicznych związanych z obszarem szeroko pojętego zarządzania informacją przestrzenną, geoscience i geospatialintelligence.

 

Nie zamykamy się na konwencjonalne, pudełkowe rozwiązania klasy GIS, które mimo ogromu funkcji i tak muszą być adaptowane do oczekiwań klientów. Nasze rozwiązania to w większości produkty implementowane na życzenie, zintegrowane i skonfigurowane pod konkretny zestaw funkcjonalności, pod konkretne wymagania funkcjonalne i jakościowe klienta.

 

Rozwiązania klasy Big data

 

Budujemy rozwiązania oparte o platformę do zarządzania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji bardzo dużych wolumenów danych przestrzennych. Dzięki unikatowemu połączeniu technologii big data w kontekście przestrzennym możemy wydajnie łączyć i analizować niezliczone ilości danych wektorowych, rastrowych, chmur punktów i innych typów danych.

 

Stack technologiczny opieramy na ekosystemie Apache (Hadoop, Spark, Ranger, Accumulo, Cassandra, HBase itd.), oprogramowaniu komercyjnym i wytworzonych rozszerzeniach wspierających rozproszone i równoległe przetwarzanie danych w kontekście przestrzennym.

 

Oferujemy również dobór sprzętu certyfikowanego do zastosowania z komponentami powyższej platformy.

 

Przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych

  • GeoARA

Platforma GeoARA to nasz własny zintegrowany zestaw komponentów programowych stworzony do  realizacji pełnego zakresu wymagań użytkowników GIS i nie tylko. Wszystkie komponenty tworzą jeden zintegrowany ekosystem GIS.

 

Platforma GeoARA pozwala na integracje zaawansowanych aplikacji dziedzinowych z danymi przestrzennymi pochodzącymi z różnych źródeł w obrębie jednego widoku opisowo-mapowego, umożliwiającego jednoczesne przeglądanie i edycję danych przestrzennych i opisowych.

 

Platforma posiada wbudowane mechanizmy pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych. Wspiera zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników na poziomie pojedynczego pola, zarządzanie zarówno w warstwie biznesowej, jak i repozytorium danych.

 

W skład platformy wchodzą m. in:

 

GeoARA WebGIS

GeoARA WebGIS to portal mapowy kierowany do instytucji i firm, posiadających dane przestrzenne, które chcą zaprezentować swoje dane szerszemu gronu użytkowników, jak również podmiotom, które poszukują rozwiązań analitycznych zorientowanych na informację przestrzenną. Obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową i nie wymaga instalacji dodatkowych narzędzi na komputerze użytkownika.

 

GeoARA Spectrum

GeoARA Spectrum umożliwia budowę zaawansowanych rejestrów, z wykorzystaniem rozbudowanych formularzy wyposażonych w narzędzia podpowiedzi, pomocy, słowników, sprawdzania poprawności wprowadzonych danych, nadawania lokalizacji przestrzennej oraz wiązania ze sobą danych poprzez zastosowanie relacji.

 

Pozwala również na przeglądanie i analizę danych wpisanych do rejestru w formie tabeli, powiązanej z widokiem mapy. Dane w tabeli mogą być dowolnie sortowane i filtrowane, w tym za pomocą mapy możliwy jest eksport danych z tabeli do różnych formatów oraz istnieje możliwość generowania zdefiniowanych przez administratora zaawansowanych raportów, dedykowanych danemu rejestrowi / modułowi tematycznemu.

 

GeoARA Reports

GeoARA Reports to komponent tworzenia i generowania zestawień i raportów dotyczących danych przechowywanych w systemie lub pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

 

GeoARA Integrator

GeoARA Integrator oparty jest o korporacyjną szynę usług i zapewnia zestaw narzędzi pozwalający na bezpieczną i elastyczną integrację z systemami dziedzinowymi, źródłami danych, usługami uwierzytelniania, repozytoriami dokumentów itp. Pozwala na budowanie systemów i integrację z systemami zewnętrznymi zgodnie z koncepcją SOA.

Adres

Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Telefon

+48 55 237 60 00 / fax. +48 55 237 60 01

E-mail

it@opegieka.pl