Rozwiązania

Rozwiązania

shadow
shadow

Dla oświaty

IDELION to kompleksowy system zarządzania oświatą dla wszystkich jednostek oświatowych oraz organów prowadzących. To w pełni nowoczesne rozwiązanie dla oświaty, przy którego budowie wykorzystano wiedzę i doświadczenie dyrektorów oraz inspektorów kierujących oświatą w placówkach każdego typu. System oferuje wiele udogodnień z czego najważniejsze to:

 

  • Profilowanie – dedykowana funkcjonalność dla każdego typu jednostki oświatowej, wliczając w to m.in. szkoły podstawowe, przedszkola, poradnie, SOSW, bursy, internaty, MDK i pozostałe według klasyfikacji systemu informacji oświatowej.

  • Eliminacja błędów – system aktywnie monitoruje poprawność wprowadzanych danych.

  • Skrócenie czasu pracy – automatyzacja procesów takich jak składanie wniosków rekrutacyjnych, obsługa symulacji przydziału, prowadzenie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, składanie wniosków stypendialnych, i wiele innych, istotnie wpływa na wydajność pracowników urzędu i jednostek oświatowych, skracając czas wywiązywania się z obowiązków.

  • Przetwarzanie w chmurze – Oprogramowanie może być wdrożone na infrastrukturze klienta lub  instalowany w infrastrukturze OPEGIEKA Data Center. Preferujemy to drugie podejście dzięki czemu procesy takie jak ochrona danych lub aktualizacje bezpieczeństwa są realizowane w sposób niezauważalny dla użytkowników. Ten sposób wdrożenia pozwala też na ograniczenie i zoptymalizowanie kosztów i czasu uruchomienia oprogramowania.

  • Ujednolicenie danych i skuteczna kontrola – system IDELION wdrożony w różnych placówkach w ramach jednego organu prowadzącego gwarantuje prowadzenie statystyk i kontroli na podstawie wspólnych słowników danych oraz wspólnej bazy danych pomagającej np. poprawnie identyfikować wymiar etatu dla pojedynczego pracownika, albo zaangażowanie pracowników w ramach określonego przedmiotu nauczania.

Pełna oferta na www.idelion.pl

Adres

Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Telefon

+48 55 237 60 00 / fax. +48 55 237 60 01

E-mail

it@opegieka.pl